امضای تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با انستیتو فرهنگی حافظ – گوته آلمان

در ادامه همکاریهای علمی و آموزشی انستیتو فرهنگی حافظ و گوته با دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی مختلف آلمان و ایران و اعزام تعدادی از علاقمندان به یادگیری زبان فارسی و هنرآموزان جهت شرکت در دوره ها و کارگاههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ، این همکاریها در قالب امضای تفاهم نامه بین دو طرف رسمیت یافته و استمرار خواهد داشت.

مشاهده منبع خبر: خبرگزاری دانشجویان ایران_ایسنا