برنامه ادبی و نمایشی «سیمرغ» توسط انستیتو فرهنگی حافظ و گوته با حضور حدود 80 نفر از علاقمندان آلمانی و ایرانی-سه شنبه 25جولای 2017 از ساعت 19لغایت 21:30 در مرکز فرهنگی FORUM FACTORY برگزار گرديد.

اين برنامه با خیرمقدم رییس و نایب رییس انستیتو فرهنگی حافظ و گوته به میهمانان حاضر و تشریح اهداف و فعالیتهای فرهنگی، آغاز شد و سپس داستانهای شاهنامه و عطار نیشابوری به دو زبان آلمانی و فارسی توسط خانم دکتر آسیه اسبقی و آقای دکتر هانس میخائیل هاوسیگ قرائت شد. اجراي نمايش هنري گروه همراه با موسيقي سنتي نيز به جذابيت اين برنامه افزود. در انتهاي برنامه نيز خانم فاطمه قراگوزلو و آقاي ارنست داوس رییس و نایب رییس انستیتو فرهنگی حافظ و گوته با اهدای گل از ميهمانان و اساتيد و هنرمندان برنامه تشکر  كردند.