انستیتو فرهنگی حافظ و گوته جشن برداشت محصول(مهرگان) را با حضور شما عزیزان برگزار میکند.
در این برنامه سرکار خانم پروفسور دکتر شهناز مصلحی از کالیفرنیا در موضوع : ایرانیان،‌ و زندگی در قرن بیست و یکم.
چگونگی رویارویی با چالش ها و استفاده از فرصت ها.
به ایراد سخنرانی می پردازند
(سخنرانی به زبان انگلیسی است بهمراه خلاصه ترجمه آن به فارسی در بین سخنرانی)
از بخشهای دیگر برنامه میباشد.
زمان: جمعه ۲۵ اکتبر از ساعت ۱۷:۰۰
مکان: Plöner Str.4_18 14193 Berlin