انستیتو فرهنگی حافظ و گوته با همکاری  Deutsches Rotes Kreuz DRK Berlinو موسسه سفیران صلح، بعد از دوسال محدودیت های کرونا امسال با رعایت کلیه ی پروتکلهای بهداشتی3G-Corona-Regeln  جشن برداشت محصول ( مهرگان و Erntedankfest ) را برگزار می نماید.

حضور شما در محفل جشن موسیقی و حافظ خوانی موجب سرور و شادی ماست.

زمان: روز جمعه 22 اکتبر 2021 (30 مهرماه 1400) ساعت 4 بعد از ظهر

مکان: مرکز DRK  به نشانی Plöner Str. 4-18, 14193 Berlin