تور  دانشجویی 10 روزه بازدید از ۵ شهر زیبای ایران (کاشان، اصفهان، مشهد، نیشابور و تهران) و شبی در کویر متین آباد

 

Groppenreise für Studenten(10 Tage) 5 wunderschöne Städte in Iran

Kashan ,Isfahan , Mashhad, Neyshabor, Tehran

und Übernachten in der Wüste

.Veranstalter: Kulturinstitut Hafez-Goethe e.V