انستیتو فرهنگی حافظ و گوته این بار با پخش فیلم سینمایی کمدی“ نهنگ عنبر۲“ در دوسانس ۵تا۷ و ۷تا۹ روز ششم

اگوست در سینما City Kino wedding Im Center français de Müllerstr. 74 13349 Berlin میزبان شما عزیزان خواهد بود

فیلم با زیرنویس انگلیسی میباشد و جهت تهیه بلیط ورود برنامه که ۷ یورواست میتوانید به فروشگاههای ایرانی (بازارچه حافظ، خاورمیانه،ایران شاپ،TSFood, افغان زمین) مراجعه ویا از طریق انلاین http://volek.info/Berlin خرید فرمایید.

منتظر دیدارتان هستيم.