پویش اهدای خون برای تعیینHLA

‌‌‌ انسان دوستان عزیز

با اهدای ۱۰ سی سی از خون خود برای تعیین HLA ناجی جان بیماران سرطانی باشیم . زندگی یک دانشجوی ایرانی ۲۱ ساله ی مبتلا به سرطان (دانشجوی پزشکی) و برخی نوجوانان وجوانان با تهدید جدی روبرو است. با توکل به خدا و همیاری شما عزیزان امیدواریم که قدمی در بخشیدن زندگی دوباره به بیماران سرطانی بر داریم. شرایط اهدای خون داشتن وزن حداقل ۵۰ کیلو و سن بین ۱۷ تا ۵۵ سال

http://www.mehranehcharity.ir

mehranehcharity@