فیلم سینمایی جذاب ، شاد و کمدی“ نهنگ عنبر۲“ با زیرنویس انگلیسی توسط انستیتو فرهنگی حافظ و گوته با استقبال گسترده ايرانيان مقيم و آلمانيهاي علاقمند در دوسانس ۵ تا ۷ و ۷ تا ۹ روز ششم اگوست در سینما City Kino wedding Im Center français de برلين به نمايش درآمد. در ابتداي برنامه سركار خانم فاطمه قراگوزلو و آقاي ارنست داوس رييس و نايب رييس انستيتو ضمن عرض خوش آمد به حاضرين در مورد فعاليتهاي فرهنگي و هنري انستيتو توضيحاتي ارائه نمودند.