يا مُقلّبَ القلوبِ و الأبصار
Oh reformer of hearts and minds
ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها

يا مُدبِّرَ الليلِ و النَّهار
Director of day and night
ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها

يا مُحوِّلَ الحَولِ و الأحوال
and transformer of conditions
ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت

حوِّل حالَنا إلى أحسنِ الحال
Change ours to the best in accordance with your will
حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما

فرا رسیدن سال 1400 خورشیدی را به همه ی ایرانیان وفارسی زبانان عزیز تبریک میگوییم و برای همه آرزوی سالی پر از سلامتی،برکت و شادی آرزومندیم

هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز