درباره ما

 

موسسه فرهنگی “حافظ گوته” در فوریه سال 2017 تاسیس شد و در ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ثبت شد.

ﺳﻪ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ هیئت مدیره :

خانم فاطمه قراﮔﻮزلو (شهمیرزادی) یکی از بنیانگذاران و ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. اﻳﺸﺎﻥ دارای مدرک لیسانس در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اقتصاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ از دانشگاه تهرانند. از فعالیتهای فرهنگی ایشان:
ده سال ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﺭسمی ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ و ﭘﺮﻭﺭﺵ ایران
برگزاری ،ﺷﺮﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮاﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩر ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮاﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺮ و ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ و ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﺟﺸﻨﻬﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ جهت آشنایی با فرهنگ ایران.

ﻣﻮﺳﺲ اولین ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﻂﻘﻪ Spanda و ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ دوره ﻫﺎﻱ زبان فارسی برای کودکان و بزرگسالان .

مشارکت مالی و فرهنگی در برگزاری جشن های فرهنگی در زمینه معرفی ایران و معرفی فرهنگ کهن و مراسم و سنتهای ایرانی در مدارس و موسسات فرهنگی ورزشی در برلین

ارنست داوس
اﺯ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ و ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
متولد هامبورگ، مهندس صنایع
ﻣﻘﻴﻢ برلین و ایالات متحده آمریکا (تگزاس).
تمرکز حرفه ای او در زمینه امور مالی شرکتﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺩﺭ سرمایه گذاری ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ است.

او طی سالها از طریق دوستان ایرانی ﻣﻘﻴﻢ و اخیرا از طریق سفر به ایران، با فرهنگ فارسی ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ اﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ و ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﺮاﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.