• انستيتو فرهنگي حافظ و گوته
  نیاز من چه وزن آرد بدین ساز
  که خورشید غنی شد کیسه پرداز
 • حافظیه
  الا ای آهوی وحشی کجایی
  مرا با توست چندین آشنایی
 • Hafez und Goethe
  Goethe Hafez Denkmal Stellvertretend für Hafez und Goethe stehen sich heute auf dem Beethovenplatz, am Rande des Ilmparks und am Rande der Altstadt in Weimar, zwei steinerne Stühle gegenüber - ein Denkmal, das Kommunikation zwischen Kulturen, kulturelle Toleranz und Völkerverständigung symbolisieren soll

برنامه ادبی و نمایشی «سیمرغ» توسط انستیتو فرهنگی حافظ و گوته با حضور حدود 80 نفر از علاقمندان آلمانی و ایرانی-سه شنبه 25جولای 2017 از ساعت 19لغایت 21:30 در مرکز فرهنگی FORUM FACTORY برگزار گرديد. اين برنامه با خیرمقدم رییس و نایب رییس انستیتو فرهنگی حافظ و گوته به میهمانان حاضر و تشریح اهداف و […]

امضای تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با انستیتو فرهنگی حافظ – گوته آلمان در ادامه همکاریهای علمی و آموزشی انستیتو فرهنگی حافظ و گوته با دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی مختلف آلمان و ایران و اعزام تعدادی از علاقمندان به یادگیری زبان فارسی و هنرآموزان جهت شرکت در دوره ها […]