• انستيتو فرهنگي حافظ و گوته
  نیاز من چه وزن آرد بدین ساز
  که خورشید غنی شد کیسه پرداز
 • حافظیه
  الا ای آهوی وحشی کجایی
  مرا با توست چندین آشنایی
 • Hafez und Goethe
  Goethe Hafez Denkmal Stellvertretend für Hafez und Goethe stehen sich heute auf dem Beethovenplatz, am Rande des Ilmparks und am Rande der Altstadt in Weimar, zwei steinerne Stühle gegenüber - ein Denkmal, das Kommunikation zwischen Kulturen, kulturelle Toleranz und Völkerverständigung symbolisieren soll

امضای تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با انستیتو فرهنگی حافظ – گوته آلمان در ادامه همکاریهای علمی و آموزشی انستیتو فرهنگی حافظ و گوته با دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی مختلف آلمان و ایران و اعزام تعدادی از علاقمندان به یادگیری زبان فارسی و هنرآموزان جهت شرکت در دوره ها […]