• انستيتو فرهنگي حافظ و گوته
  نیاز من چه وزن آرد بدین ساز
  که خورشید غنی شد کیسه پرداز
 • حافظیه
  الا ای آهوی وحشی کجایی
  مرا با توست چندین آشنایی
 • Hafez und Goethe
  Goethe Hafez Denkmal Stellvertretend für Hafez und Goethe stehen sich heute auf dem Beethovenplatz, am Rande des Ilmparks und am Rande der Altstadt in Weimar, zwei steinerne Stühle gegenüber - ein Denkmal, das Kommunikation zwischen Kulturen, kulturelle Toleranz und Völkerverständigung symbolisieren soll

انستیتو فرهنگی حافظ و گوته این بار با پخش فیلم سینمایی کمدی” رحمان ۱۴۰۰” در دوسانس ۱۲ تا‌ ۱۴ و ۱۴ تا ۱۶ روز هجدهم مای در سینما City Kino wedding im Center français de Müllerstr. 74 13349 Berlin میزبان شما عزیزان خواهد بود فیلم با زیرنویس انگلیسی میباشد و جهت تهیه بلیط ورود برنامه […]