• انستيتو فرهنگي حافظ و گوته
  نیاز من چه وزن آرد بدین ساز
  که خورشید غنی شد کیسه پرداز
 • حافظیه
  الا ای آهوی وحشی کجایی
  مرا با توست چندین آشنایی
 • Hafez und Goethe
  Goethe Hafez Denkmal Stellvertretend für Hafez und Goethe stehen sich heute auf dem Beethovenplatz, am Rande des Ilmparks und am Rande der Altstadt in Weimar, zwei steinerne Stühle gegenüber - ein Denkmal, das Kommunikation zwischen Kulturen, kulturelle Toleranz und Völkerverständigung symbolisieren soll

“تقویم مقدس” از قرن نوزدهم بخشی از آداب و رسوم مسیحی بوده است که روزهای باقیمانده تا کریسمس را نشان می دهد تا جشن میلاد را برجسته تر کند. این تقویم که از اول دسامبر شروع میشود تا 24 دسامبر ادامه پیدا میکند. ایده تقویم مقدس جهت ایجاد توجه کودکان به واژه زمان بوده که […]

                              با آمدنت قراردل‌ها آمد محبوب‌ترین نگار دل‌ها آمد این نورمحمد است و فجرصادق با عطردوگل بهار دل‌ها آمد میلادفرخنده حضرت محمد(ص)و امام‌صادق (ع) مبارک 🌹